Obiectivul proiectului

( 24 Voturi ) 

Investeşte în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”

Domeniul major de intervenţie 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională”

Titlul proiectului: „Şcoala românească – mediu incluziv”

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/87/1.3/S/63199


Proiectul POSDRU/87/1.3./63199 cu titlul “Scoala romaneasca –mediu incluziv” se deruleaza pe o perioada de 30 de luni. El a debutat la 1 octombrie 2010 si se va incheia la 31 martie 2013.


Valoarea totala eligibila a proiectului este de 14 488 862 lei, din care 137660 lei cheltuieli tip FEDR (pentru diverse dotari si echipamente).


Inspectoratul Scolar Judetean Dambovita are calitatea de Beneficiar iar partenerii sai sunt: Inspectoratul Scolar Judetean Arad, Inspectoratul Scolar Judetean Botosani si SC Europrojects Experts Group.


Obiectivul general al proiectului este de a asigura accesul la un invatamant adecvat si de calitate pentru elevii cu cerinte educationale speciale/CES integrati in scolile de masa, prin intermediul dezvoltarii profesionale a personalului din aceste unitati.


Grupul tinta este format din personalul didactic (1500 de persoane) din 90 scoli de masa care integreaza elevi cu CES si va beneficia de metode si materiale de formare moderne pentru propria dezvoltare profesionala dar si pentru a oferi elevilor cu CES posibilitatea de a dobandi abilitati de baza necesare pentru o viata independenta si pentru a le inlesni drumul spre integrare sociala si un trai decent, potrivit obiectivelor stabilite si de politicile europene.


Proiectul “Scoala romaneasca –mediu incluziv” este relevant fata de politicile si strategiile naţionale si europene privind formarea continua a cadrelor didactice din şcolile de masa care integrează elevi cu cerinţe educaţionale speciale – CES si se aplica intr-un context in care sistemul romanesc de invatamant este caracterizat printr-un proces de schimbare dinamic, urmărind formularea unei oferte educaţionale imbunatatite in raport cu nevoile de dezvoltare si de integrare ale elevilor cu CES, cu provocările societatii cunoaşterii si cu cerinţele de calitate si eficienta cerute de procesul de integrare in UE.


Proiectul raspunde concomitent unor multiple nevoi stringente ale sistemului romanesc de invatamant: dezvoltarea resurselor umane din educatie – o conditie indispensabila dezvoltarii unei oferte educationale la standardele de calitate ale lumii contemporane, asigurarea unui proces educational de calitate si adecvat care sa favorizeze integrarea elevilor cu dizabilitati, inclusiv sustinerea integrarii viitoare a acestora pe piata muncii.

CALENDAR EVENIMENTE

 «  < Iul 2019 >   »
DLMaMiJVS
19