2011

Joi, 22 Septembrie 2011

Sigla proiectului

( 26 Voturi ) 


Citeste mai departe

Stiri

( 71 Voturi ) 

Continutul urmeaza a fi publicat in curand.

Citeste mai departe

Pliantul proiectului

( 38 Voturi ) 

Descarcati pliantul proiectului de aici

Citeste mai departe

Rezultate anticipate

( 30 Voturi ) 

A1. PROGRAM DE FORMARE CONTINUA DEZVOLTAT SI ACREDITAT

- o analiza specifica pentru a selectarea si planificarea grupul tinta la nivelul judetelor implicate;

- o analiza specifica a elementelor vizând nevoile specifice de dezvoltare profesionala

- curriculum si module de formare elaborate si acreditate

I.Competentele acoperite de noul curriculum pentru elevii cu deficiente usoare si moderate; predarea-invatarea interactiva centrata pe elevul cu nevoi educative speciale; cunoasterea elevului cu CES si evaluarea continua la clasa.

II.Utilizarea TIC in procesul de predare-invatare in clasele cuprinzand elevi cu CES.

III.Management institutional si de proiect in scoala integratoare.

- un set instrumente de lucru ale formatorilor (set standardizat de instrumente de planificare si de raportare)

- 18 formatori selectati si formati

- Program de formare acreditat (89 ore, 25 de credite profesionale transferabile).

- 2000 de exemplare ale fiecarui modul de formare

A2. APLICATIE SOFTWARE DESTINATA IMBUNATATIRII FORMARII CADRELOR DIACTICE - MEDIU COLABORATIV VIRTUAL - “PORTALUL SCOLII INTEGRATOARE” - DEZVOLTATA SI IMPLEMENTATA oferind sistemului educational un cadru coerent de valorificare a oportunitatilor de dezvoltare profesionala, inclusiv abilitatea de a formula o oferta educationala diversificata prin deprinderea abilitatilor de utilizare a instrumentelor TIC.

Alte rezultate vizeaza:

- 1 raport analiza a elementelor care vor popula portalul de colaborare;

- 1 raport de dezvoltare a componentelor majore ale portalului;

- 1 manual de utilizare si administrare a portalului;

- 1 raport de instalare si configurare a portalului;

- 5 rapoarte periodice de actualizare si intretinere a portalului.

A3. PROGRAM DE DEZVOLTARE PROFESIONALA IMPLEMENTAT, cu 1425 de participanti certificati (95%) obtinand 25 de credite profesionale transferabile.

Alte rezultate vizeaza:

-          1500 participanti la cursurile de formare;

-          evaluari teoretice si practice ale cursantilor;

-          model validat de instrumente si metodologie de monitorizare si evaluare a programului de dezvoltare profesionala.

A4. STUDIU PRIVIND „ASPECTE PARTICULARE ALE PROGRAMELOR DE DEZVOLTARE PROFESIONALA A PERSONALULUI DIN SCOLILE DE MASA CARE INTEGREAZA COPII CU CES” diseminat -500 de exemplare ale studiului

Citeste mai departe

Activitatile proiectului

( 42 Voturi ) 

A1. DEZVOLTAREA PROGRAMULUI DE FORMARE CONTINUA

1.1. Analiza specifica si in detaliu, realizata la demararea proiectului pentru a selecta si planifica grupul tinta la nivelul judetelor implicate.

1.2. Analiza specifica si in detaliu a elementelor vizând nevoile specifice de dezvoltare profesionala ale grupului tinta

1.3. Elaborarea curriculum-ului si a modulelor de formare a personalului din scoli. In cadrul proiectului vor fi elaborate 3 module de formare:

I. Competentele acoperite de noul curriculum pentru elevii cu deficiente usoare si moderate; predarea-invatarea interactiva centrata pe elevul cu nevoi educative speciale; cunoasterea elevului cu CES si evaluarea continua la clasa.

II. Utilizarea TIC in procesul de predare-invatare in clasele cuprinzand elevi cu CES.

III. Management institutional si de proiect in scoala integratoare.

A1.4. Elaborarea instrumentelor de lucru ale formatorilor

A1.5. Selectia si formarea unei echipe de 18 formatori, in medie cate 6 pentru fiecare judet implicat, pentru livrarea programului de formare.

A1.6. Acreditarea programului de formare a personalului din scolile integratoare. Programul va cuprinde 89 de ore, urmand sa ofere cursantilor certificati un numar de 25 de credite profesionale transferabile.

A1.7. Multiplicarea modulelor de formare in 2000 de exemplare.

A2. DEZVOLTAREA SI IMPLEMENTAREA UNEI APLICATII SOFTWARE destinate imbunatatirii formarii cadrelor diactice - mediu colaborativ virtual - “Portalul scolii integratoare”:

2.1. Analiza si proiectarea elementelor care vor popula portalul;

2.2. Dezvoltarea componentelor majore ale portalului si integrarea lor;

2.3. Dezvoltarea manualului de utilizare si administrare a portalului;

2.4. Instalarea si configurarea portalului;

2.5. Actualizarea si intretinerea portalului.

A3. IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE PROFESIONALA

A3.1 Desfasurarea sesiunilor de formare, evaluarea si certificarea cursantilor.

A3.2. Monitorizarea si evaluarea programului de dezvoltare profesionala in scopul elaborarii unui model validat de instrumente si a metodologiei de monitorizare si evaluare.

4. REALIZAREA STUDIULUI PRIVIND „Aspecte particulare ale programelor de dezvoltare profesionala a personalului din scolile de masa care integreaza copii cu CES” care va valida tipul de formare propusa prin proiect.

4.1. Realizarea studiului.

4.2. Multiplicarea si diseminarea studiului.

Citeste mai departe

Grupul tinta

( 27 Voturi ) 

Proiectul isi propune sa creeze o oferta de dezvoltare profesionala, venind in intampinarea nevoii cadrelor didactice, consilierilor, asistentilor educationali si directorilor de a sti cum sa construiasca si sa deruleze procesul de predare-invatare-evaluare in cazul acestui grup de elevi dar mai ales in intampinarea nevoii de integrare sociala a elevilor cu CES.

 

Grupul tinta al proiectului cuprinde 1500 cadre didactice si personal didactic si didactic auxiliar, cu functii de conducere, monitorizare, evaluare si control in invatamant (primar – 490, secundar inferior – 750, secundar superior -170, personal didactic auxiliar 90) din 90 scoli de masa care integreaza elevi cu CES (38 rural, 52 urban), din 3 judete situate in 3 regiuni de dezvoltare diferite.

Citeste mai departe

Sâmbătă, 23 Iulie 2011

Obiectivul proiectului

( 24 Voturi ) 

Investeşte în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”

Domeniul major de intervenţie 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională”

Titlul proiectului: „Şcoala românească – mediu incluziv”

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/87/1.3/S/63199

Citeste mai departe

Duminică, 17 Iulie 2011

quiz

( 0 Voturi ) 

text

Citeste mai departe

Sâmbătă, 16 Iulie 2011

Material de instruire 1 pentru planul de carieră 1

( 0 Voturi ) 

Acest articol descrie instrucțiuni și proceduri pentru predarea la clasă.

 

aceasta este ultima pagină a articolului.

Citeste mai departe

Marți, 24 Mai 2011

Colaborare

( 90 Voturi ) 

Modulul de colaborare oferit suportă discuţii online, schimbul de fişiere şi directoare, completarea de chestionare, tablă de desen partajată (whiteboard), partajare de aplicaţii.

Se pot organiza sesiuni de colaborare cu drepturi stricte sau libere. În sesiunile de colaborare cu drepturi restrânse, organizatorul sesiunii are control asupra funcţionalităţilor disponibile pentru participanţi.

Sunt disponibile mecanisme de planificare si invitare a participanţilor la sesiunile de colaborare.Citeste mai departe

Sâmbătă, 07 Mai 2011

Obiectivele proiectului

( 95 Voturi ) 

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului este de a asigura accesul la un invatamant adecvat si de calitate pentru elevii cu cerinte educationale speciale integrati in scolile de masa, prin intermediul dezvoltarii profesionale a personalului din aceste unitati.

 

Grupul tinta va beneficia de metode si materiale de formare moderne pentru propria dezvoltare profesionala dar si pentru a oferi elevilor cu CES posibilitatea de a dobandi abilitati de baza necesare pentru o viata independenta si pentru a le inlesni drumul spre integrare sociala si un trai decent, potrivit obiectivelor stabilite si de politicile europene.


OBIECTIVE SPECIFICE:

1. Imbunatatirea calificarii membrilor grupului tinta si abilitarea lor cu competentele necesare pentru a construi o oferta educationala moderna, diversificata, centrata pe nevoile specifice de dezvoltare, care sa corespunda standardelor actuale de calitate;

2. Crearea de resurse educationale in vederea diversificarii cunostintelor si practicilor privind implementarea strategiilor educationale incluzive moderne, a unor metode eficiente, individualizate de predare si de evaluare continua a cunostintelor si deprinderilor elevilor cu CES, pentru promovarea de valori comportamentale si reducerea discriminarii in scoala si comunitate;

3. Stabilirea unei echipe de formatori experimentati in scopul cresterii calitatii actului educational, al dezvoltarii unui mediu si a unor practici incluzive in scoli, dar si pentru integrarea elevilor cu CES.

 

La finalizarea proiectului, grupul tinta va beneficia de creditele oferite prin programul de formare, va deprinde competente noi care sa sustina dezvoltarea carierei si va beneficia de un portal-resursa functional pentru schimbul de bune practici si obtinerea de informatii noi in domeniul educatiei incluzive.

 

Proiectul contribuie direct la realizarea obiectivelor europene, prin dezvoltarea si implementarea unui program de formare continua a resurselor umane din educatie, continand atat metode educationale noi de predare-invatare centrate pe elev, mijloace eficiente de cunoastere si evaluare a elevilor cu CES, a climatului social si de familie in care acestia se dezvolta, instrumente noi de stimulare a interesului pentru educatia incluziva pentru integrarea sociala a copiilor cu CES, dar si mijloace, metode noi de dezvoltare profesionala a membrilor grupului tinta, pentru sporirea sanselor pe piata muncii si dezvoltarea carierei acestora.


Proiectul va genera efecte pe termen lung prin provocarea unor schimbari conceptuale si practice in procesul de predare-invatare, contribuind in acest fel la dezvoltarea unei oferte educationale conforme cu cerintele procesului Lisabona, ale programelor scolare si cu cerintele europene de eliminare a excluderii sociale si a discriminarii.

Citeste mai departe

CALENDAR EVENIMENTE

 «  < Apr 2011 >   »
DLMaMiJVS